Nyelvtan kategória

Mennyiségek megnevezése (viel, wenig, etwas, welch-)

A német nyelvben van némi különbség a következő kijelentések esetében:

sok – kevés
Sok/kevés időm van.
Sok/kevés barátom van.
néhány – némi
Van néhány jó könyve.
Van némi tej a hűtőben.
viel – viele (sok)

Német függő beszéd

Függő beszéd

Az emberek szavait rendszeresen idézzük a mindennapokban. Azonban a németben nem olyan egyszerű. Mint máshol is, itt is kétféleképpen tudjuk idézni valakinek a szavát:

1. Ha szó szerint idézzük (idézőjellel), például:

Gerda sagt: “Ich kenne ihn nicht.”

2. De idézhetjük tartalom szerint is (idézőjel nélkül), például:

Gerda sagt, daß sie ihn nicht kenne. / Gerda sagt, sie kenne ihn nicht.

Német szópárok

Szópárok

A gazdagabb  szókincs érdekében a németben gyakran használunk szópárokat.

1. entweder … oder … = vagy … vagy …

Az elé a mondatrész elé kerül, amelyikre vonatkozik. Nézzünk rá példát:

Német régmúlt

A régmúlt

A régmúlt a német nyelvben egy külön “igeidőként” szerepel. Viszont ez egy összetett mondat, ahol mindkét tagmondat múlt idejű, de az első tagmondat korábban történt, mint a második.

Miután haza mentem, megírtam a házi feladatomat.
cselekvő:      Nachdem ich nach Hause gegangen war, schrieb ich meine Hausaufgabe.
szenvedő:     Nachdem es von mir nach Hause war gegangen worden, wurde meine Hausaufgabe von mir geschrieben.

Német vonatkozó névmás

A vonatkozó névmás

A vonatkozó névmást a magyarban is előszeretettel használjuk. A német nyelvben is kiemelt szerepe van ennek a nyelvtani szerkezetnek. Nevében is jelezzük, hogy ezzel a névmással az előző tagmondat alanyára utalunk vissza. Ezt is ragozzuk.

A német zu-s szerkezet

A zu-s szerkezetek

A zu-s szerkezetek gyakori elemei a német nyelvnek. Előszeretettel használják, és ezzel is csak a szép beszédet fejezhetjük ki. Azt kell megjegyeznünk, hogy ilyen szerkezetű mondatoknál a zu-s szerkezet annyit jelent, hogy a “zu” után az ige főnévi igenévi alakja kerül. Ez minden esetben így történik.

1. A “zu” + főnévi igeneves szerkezet

Összetett német mondatok

Az összetett mondatok

Azt nevezzük összetett mondatnak, amiben több tagmondat szerepel. A tagmondatokat kötőszavak kötik össze. Ezeknek három halytájuk van. Ezek alapján állapíthatjuk meg a 2. tagmondat szórendjét.

a) Egyenes szórendű kötőszók

Azért így hívjuk őket, mert a 2. tagmondat egyenes szórndben áll utánuk. Ilyen kötőszavak:

Német mondatok 3.

A mondatok 3.

A németben rengeteg mondatfajta van, ezeket azonban mind meg kell tanulnunk.

a) A valószínűség

A valószínűség általában jövő idejű megállapításokat, előrejelzéseket tartalmaz. Roppant egyszerű a képzése: az ige helyén a “werden” -t vagy pedig az esetleges módbeli segédigét ragozzuk, a mondat utolsó előtti helyén pedig az ige 3. (ge- s) alakja áll, végül a “haben” vagy “sein” következik ragozatlanul attól függően, hogy az ige segédigéje “hat” vagy “ist”.

Valószínű, ma esni fog.
Es wird heute geregnet haben.

Német mondatok 2.

A mondatok 2.

A mondatok másik nagy fajtája a németben a szenvedő mondatok. Az az egyszerű szabály, hogy a cselekvő mondat tárgya lesz a szenvedő mondat alanya. Ez a következőképpen valósul meg:

Ich lese ein Buch in meinem Zimmer.
Én egy könyvet olvasok a szobámban.

Német mondatok 1.

A mondatok 1.

A német nyelvtan következő lépcsőfoka a mondat. A németben két féle mondatfajta van: cselekvő és szenvedő. Emellett a német mondatok többféleképpen felépülhetnek.

A cselekvő mondat

A cselekvő mondat az az egyszerű mondat, melyben egyenesen közöljük az információt. Az ilyen mondatoknak egyértelmű jelentésük van.

a) Az egyenes szórend

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory